Pretvarač velika/mala slova

Iz malih slova u velika:

Upišite mala slova:
Iz velikih slova u mala:

Upišite velika slova: